Wie is Springbok Coaching?

ONZE VISIE

Leidinggevenden worden zich ten volle bewust van de meerwaarde van fitte medewerkers voor verschillende facetten in hun organisatie.
In de praktijk zijn organisaties vaak onwetend over hoe er concreet mee aan de slag te gaan om duurzaam effect, dat de gezondheidshype overstijgt, te bewerkstelligen.
De concrete invulling van het gezondheidsstreven wordt vaak uiteenlopend en ad-hoc aangepakt.
Tal van instanties, zowel vanuit overheidswege als vanuit de private sector bieden specifieke (digitale) toepassingen op vlak van het emotioneel, mentaal en fysiek welzijn aan.
Nét omwille van dit ruime aanbod wordt het voor de decisionmakers alsmaar moeilijker om de juiste keuzes voor hun medewerkers te maken die afgestemd zijn op de noden van de organisatie.
Als onafhankelijke partner met veel expertise op vlak van fysiek welzijn, biedt Springbok Coaching zowel strategisch advies als praktisch operationele input en diensten aan om orde te scheppen en keuzes te maken.

ONZE MISSIE

Mensgericht
Stap per stap
Op de weg naar fysiek welzijn en gezonde gewoontes op de werkvloer

ONZE WAARDEN

Samen
Positief
Respect voor het lichaam & individu
Integer
No nonsense
Goesting

ONZE AANPAK

Springbok Coaching streeft een gefaseerde aanpak na. Verschillende stappen in het proces moeten worden gerespecteerd om succesvol te zijn op de lange termijn.
Meten is weten (behoeftenanalyse)
Bewustworden
Informatie- en kennisoverdracht
Doelen stellen
Duurzame gedragsverandering

Oprichting BVBA April 2016
Cultuur Groeibedrijf
Medewerkers 6
Favoriete quotes #humantouch #walkyourtalk #workinprogress #keepupthegoodwork #smallisbeautiful

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz